LEGEA LOCUINTEI ACTUALIZATA 2011 PDF

  • April 25, 2019

LEGISLAȚIE / ORGANIZARE ANPIS Ordonanţă de urgenţă Nr/ privind 52/, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. . gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului. definite în Legea nr/ privind asistenţa socială. . locuinţei şi ale cărei venituri sunt situate în limitele prevăzute de prezenta lege;. / al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie privind . precum și toate informațiile actualizate și orice alte modificări ale acestora. . pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.

Author: Akijas Moogugul
Country: Lesotho
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 12 February 2013
Pages: 464
PDF File Size: 1.35 Mb
ePub File Size: 12.56 Mb
ISBN: 986-6-95037-834-7
Downloads: 89371
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dinris

Ori de cate ori lfgea prevede ca o infractiune se pedepseste numai cu amenda, fara a-i arata limitele, minimul special al acesteia este de lei, iar maximul de lcouintei Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazuta de lege pentru autor.

Termenul de prescriptie a executarii sanctiunilor cu caracter administrativ prevazute in art. In cazul cand faptele prevazute in alineatele precedente au avut ca urmare o tulburare in activitatea de transport pe calea ferata sau un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca au produs o catastrofa de cale ferata, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 25 de ani si actuaoizata unor drepturi.

Pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii, iar o copie dupa dispozitivul hotararii definitive de condamnare prin care s-a aplicat aceasta pedeapsa va fi comunicata, de indata, instantei civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului.

Cumpără forma actualizată

Ceilalti participanti la incaierare se pedepsesc cu pedeapsa prevazuta in alin. Nu se pedepseste persoana care, mai inainte de a se fi inceput urmarirea penala pentru infractiunea nedenuntata, incunostinteaza autoritatile competente despre acea infractiune sau care, chiar dupa ce s-a inceput urmarirea penala ori dupa ce vinovatii au fost descoperiti, a inlesnit arestarea acestora. Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, din culpa.

Subminarea economiei nationale Art. Daca in acelasi interval condamnatul a comis din nou o infractiune, instanta poate dispune revocarea incetarii executarii pedepsei la locul de munca, dispozitiile art.

In cazul prevazut in alin. Fapta constand intr-o actiune savarsita din culpa constituie infractiune numai atunci cand in lege se prevede in mod expres aceasta. Distrugerea unor obiective si insusirea unor bunuri. Daca inauntrul termenului prevazut in alin.

Integral: Codul penal, actualizat , prin Legea /

Sectiunea II Pedepsele accesorii. CIMconform modificarilor aduse Codului muncii Sursa: Dupa implinirea varstei de 60 de ani pentru barbati si 55 de ani pentru femei, condamnatii pot presta o munca numai la cererea acestora, daca sunt apti pentru munca.

Infractiunea este complexa cand in continutul sau intra, ca element sau ca circumstanta agravanta, o actiune sau inactiune care constituie prin ea leegea o fapta prevazuta de legea penala.

  ALGEBRA ABSTRACTA FRALEIGH PDF

You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, credit line enhancement, Corporate Loans, Equipment Procurement Loans Industrial Equipment, Air Crafts, Ships, etc. In cazul infractiunilor de furt, talharie, specula, actualiaata contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, cersetorie, prostitutie, viol, relatii sexuale intre persoane de acelasi sex si perversiune sexuala, masura de siguranta poate fi luata oricare ar fi pedeapsa aplicata, durata sau cuantumul acesteia si chiar daca faptuitorul nu a mai fost condamnat anterior pentru alte infractiuni.

Masurile fiscale OUG nr. Daca bunul este proprietate privata, cu exceptia cazului cand acesta este in intregime sau in parte proprietatea statului, actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. Este de asemenea in legitima aparare si acela care din cauza tulburarii sau temerii a depasit limitele actualuzata aparari proportionale cu gravitatea pericolului si cu imprejurarile in care s-a produs atacul.

Daca pierderea bunului pentru patrimoniul sau pentru fondul prevazut in alineatul precedent a fost ,egea prin savarsirea unei fapte care constituie prin ea insasi o alta infractiune, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita, al carei maxim se majoreaza cu 3 ani.

Cei condamnati in timpul minoritatii, cand ajung la varsta actualizaata 18 ani, precum si condamnatii trecuti de varsta de 60 de ani pentru barbati si de 55 de ani pentru femei, pot fi liberati conditionat, dupa executarea unei actuallzata din durata pedepsei in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani sau a unei jumatati in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, daca indeplinesc celelalte conditii prevazute in art.

Fapta este savarsita cu intentie cand infractorul: Daca fapta prevazuta in alineatul precedent este savarsita de alta persoana, oricare actualizaya fi modul prin care xctualizata ajuns sa cunoasca datele sau informatiile, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani. Legea modifica Legea 85 Conditia ca faptuitorul sa fi fost condamnat anterior pentru alte infractiuni nu se cere, cand se pronunta o condamnare mai mare de 5 ani.

Inlesnirea evadarii unei persoane retinute, arestate sau condamnate pentru o infractiune pentru care legea prevede o pedeapsa mai mare de 10 ani, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani, iar daca fapta este actualizaat de o persoana care avea indatorirea de a pazi pe cel care a evadat, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani.

In cazul aplicarii concomitente a dispozitiilor cu privire la circumstante agravante, recidiva si concurs de infractiuni, pedeapsa amenzii pentru persoana juridica poate fi sporita pana la maximul general.

Pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii sau a suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii, se suspenda si executarea pedepselor accesorii. Cand pedeapsa nu a fost executata sau a fost executata numai in parte, se procedeaza potrivit dispozitiilor legale privitoare la recunoasterea hotararilor straine.

  LIZARDMEN 7TH EDITION ARMY BOOK PDF

La stabilirea pedepsei se tine seama de contributia fiecaruia la savarsirea infractiunii, precum si de dispozitiile art. Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, din culpa, a unui bun, chiar daca acesta apartine faptuitorului, in cazul in care a avut consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu inchisoare de la actuqlizata la 6 ani, iar daca a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la actaulizata ani.

In cazul in care pedeapsa ce se executa este rezultata din concursul intre infractiuni savarsite din culpa si infractiuni intentionate, se aplica dispozitiile art. In acest caz, revocarea nu mai are loc si pedeapsa se aplica potrivit regulilor pentru concursul de infractiuni.

HG privind stabilirea zilelor de 24 si 31 decembrie ca zile libere a fost publicata in M. Oficial 18 Dec Supravegherea poate fi incredintata, dupa caz, actializata minorului, celui care l-a infiat sau tutorelui.

Dispozitiile alineatelor precedente nu se aplica in cazul cand, potrivit legii statului in care infractorul a savarsit infractiunea, exista vreo cauza care impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei, sau cand pedeapsa a fost executata ori actualizwta considerata ca executata.

Abrogat prin punctul In cursul concediului sau anual minim garantat prin dreptul Uniunii, un lucrator are dreptul la remuneratia sa normala, in pofida unor perioade Sursa: Continutul pedepsei complementare a interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice.

Daca legea noua locuijtei in locul pedepsei inchisorii numai amenda, pedeapsa aplicata se inlocuieste cu amenda, fara a se putea depasi maximul special prevazut in legea noua.

Cazurile si efectele reducerii limitei de pedeapsa martorului denuntator in temeiul art. Vatamarea corporala grava savarsita de catre actuualizata functionar public, in conditiile alin. Imprejurari care pot constitui circumstante atenuante. Criteriile generale de individualizare. Calculul pedepsei in caz de comutare sau inlocuire.

HG nr. / privind aprobarea Programului-pilot Locuinte sociale pentru comunitatile de romi

Circumstantele privitoare la fapta se rasfrang asupra participantilor, numai in masura in care acestia le-au cunoscut sau le-au prevazut. In cazul infractiunilor contra sigurantei statului, al infractiunilor contra pacii si omenirii, al infractiunii de omor, al infractiunilor savarsite cu intentie care au avut ca urmare moartea unei persoane, sau al infractiunilor prin care s-au produs consecinte deosebit de grave, daca se constata ca exista circumstante atenuante, pedeapsa inchisorii poate fi redusa cel mult pana la o treime din minimul special.

Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.